Lille Lotte AS har fått nytt telefonnummer. Det nye telefonnummeret er: 923 52 400