Sorbet cardigan laget med angoragarn. Litt luxus i hverdagen føles fantastisk.?