Bli med på strikkedugnad.

ORANSJESKJERF – er et kraftfullt symbol på omsorg, solidaritet, medmenneskelighet, empati og omtanke for de som sliter. Et tegn på at du bryr deg, og at du ønsker å bidra til et varmere samfunn.

5 kroner fra hvert nøste går til Kirkens Bymisjon sitt fantastiske arbeid for gatas folk og andre som sliter med livene sine.