I dag opplevde mange å komme til Strikkekafé uten at det var reservert plass til oss.
Det beklager vi så mye.
Vi jobber med å finne en bedre løsning.
Info kommer ganske snart.