MR. heter dette heftet rett og slett.
Mange fine basic plagg.
Sandnes 1619.