Så lenge mellom hver gode herreoppskrift, men her er en fin en. Uttrykksikonet smile 0-1131