Deilig luftig sommertopp i Sumatra og Air.
Kan tenkes denne blir til i mang en farge.smiley