Til informasjon så har vi folk som tar på seg strikkeoppdrag.